Пчелица Маја

Пчелица Маја

Mlada pčelica Maja je nestašna i neće da poštuje pravila košnice. Jedno od pravila je i da ne veruje osama koje žive izvan poljane.