На светковини, заказаној за Петровдан, поводом Јаворског рата, обележиће се 140-годишњица стицања независности Србије, која је вазална држава добила после битака у два српско- турска рата 1876-1878. године.

На светковини, заказаној за Петровдан, поводом  Јаворског рата, обележиће се  140-годишњица стицања независности Србије, која је вазална држава добила после битака у два српско- турска рата 1876-1878. године.

На светковини, заказаној за Петровдан, поводом  Јаворског рата, обележиће се  140-годишњица стицања независности Србије, која је вазална држава добила после битака у два српско- турска рата 1876-1878. године.